Chọn lọc :
Eintracht Frankfurt
chưa
VfL Bochum
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.44 4.30 5.60 0.86 1.00 1.00 0.90 2.75 0.90
Crown 1.50 4.50 6.50 0.85 1.00 1.05 0.90 2.75 0.98
Ladbrokes 1.50 4.20 6.50 0.61 2.50 1.15
Bet365 1.50 4.33 6.50 0.85 1.00 1.05 0.92 2.75 0.98
SNAI 1.50 4.50 6.00
William hill 1.50 4.20 6.50 0.70 2.50 1.05
Betway
Easybet 1.48 4.50 6.50 0.87 1.00 1.06 0.92 2.75 0.98
Wade 1.50 4.50 6.00 0.85 1.00 1.02 0.93 2.75 0.95
Mansion88 1.50 4.40 6.50 0.86 1.00 1.07 0.90 2.75 1.00
Interwetten 1.55 4.20 6.00 0.90 1.00 0.83 0.70 2.50 1.10
10Bet 1.52 4.45 6.50 0.84 1.00 1.03 0.90 2.75 0.92
188Bet 1.50 4.50 6.50 0.86 1.00 1.07 0.91 2.75 0.99
12Bet 1.50 4.40 6.50 0.86 1.00 1.07 0.90 2.75 1.00
Sbobet 1.50 4.20 6.20 0.86 1.00 1.07 0.96 2.75 0.94
WewBet 1.55 4.28 5.70 0.83 1.00 1.09 0.93 2.75 0.97
18Bet 1.52 4.40 6.25 0.83 1.00 1.02 0.88 2.75 0.96
Pinnacle 1.53 4.51 6.42 0.86 1.00 1.05 0.93 2.75 0.95
HK 1.40 4.05 5.90 1.11 1.25 0.74 0.66 2.50 1.08
Marseille
chưa
Montpellier
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.40 4.45 5.85 1.06 1.25 0.80 0.85 2.75 0.95
Crown 1.47 4.60 6.40 1.11 1.25 0.80 0.86 2.75 1.02
Ladbrokes 1.50 4.33 6.50 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.45 4.33 6.50 1.09 1.25 0.81 0.88 2.75 1.02
SNAI 1.45 4.75 6.75
William hill 1.50 4.33 7.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 1.45 4.60 6.40 1.13 1.25 0.80 0.88 2.75 1.02
Wade 1.44 4.40 7.00 1.06 1.25 0.83 0.85 2.75 1.00
Mansion88 1.48 4.45 6.70 1.12 1.25 0.81 0.86 2.75 1.04
Interwetten 1.50 4.40 6.75 0.75 1.00 0.97 0.63 2.50 1.20
10Bet 1.46 4.45 6.75 1.04 1.25 0.80 0.83 2.75 0.96
188Bet 1.47 4.60 6.40 1.12 1.25 0.81 0.87 2.75 1.03
12Bet 1.48 4.45 6.70 1.12 1.25 0.81 0.87 2.75 1.03
Sbobet 1.46 4.30 7.20 1.09 1.25 0.83 0.88 2.75 1.02
WewBet 1.48 4.26 5.60 1.11 1.25 0.82 0.88 2.75 1.02
18Bet 1.49 4.50 6.75 0.80 1.00 1.06 0.84 2.75 1.00
Pinnacle 1.45 4.84 7.32 1.02 1.25 0.89 0.86 2.75 1.03
HK 1.35 4.30 6.40 0.99 1.25 0.83 0.60 2.50 1.19
Zhongbei Sports (W)
2
90+2'
2
Boeun Sangmu (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 13.00 1.03 14.50 4.76 0.25 0.03 4.34 4.50 0.03
Ladbrokes
Bet365
SNAI 2.05 3.40 3.00
William hill
Betway
Easybet 13.00 1.03 14.00 5.00 0.25 0.03 3.80 4.50 0.01
Wade 2.15 3.50 2.88 0.93 0.25 0.85 0.88 2.75 0.89
Mansion88
Interwetten 2.15 3.40 2.85 0.60 2.50 1.10
10Bet 2.15 3.25 2.85 0.87 0.25 0.82 0.82 2.75 0.87
188Bet 13.00 1.03 14.50 5.00 0.25 0.04 4.54 4.50 0.04
12Bet
Sbobet
WewBet 15.00 4.82 1.14 4.15 0.25 0.01 4.30 4.50 0.01
18Bet 7.50 1.14 9.00 0.72 0.00 1.05 2.70 4.50 0.16
Pinnacle 2.21 3.49 3.00 0.93 0.25 0.88 0.88 2.75 0.93
HK
Heidelberg United U20
0
77'
2
Port Melbourne Sharks SC U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 16.50 13.50 1.01 0.79 -0.25 1.03 0.76 2.50 1.04
Ladbrokes 201.00 34.00 1.01 0.67 2.50 1.10
Bet365 34.00 23.00 1.01 0.75 -0.25 1.05 0.77 2.50 1.02
SNAI 5.50 4.75 1.40
William hill 56.00 29.00 1.01
Betway
Easybet 16.00 14.00 1.00 0.81 -0.25 1.03 0.78 2.50 1.04
Wade 46.00 9.50 1.01 0.80 -0.25 0.98 0.73 2.50 1.06
Mansion88 90.00 7.80 1.02 0.73 -0.25 1.07 0.75 2.50 1.05
Interwetten 85.00 16.00 1.02 3.40 3.50 0.17
10Bet
188Bet 16.50 13.50 1.01 0.80 -0.25 1.04 0.81 2.50 1.01
12Bet 180.00 8.00 1.01 0.77 -0.25 1.03 0.96 2.75 0.84
Sbobet
WewBet 12.70 5.90 1.14 0.73 -0.25 1.07 0.75 2.50 1.05
18Bet 105.00 22.00 1.01 0.75 -0.25 1.06 0.79 2.50 1.02
Pinnacle 69.66 20.73 1.02 1.03 -0.25 0.81 0.97 3.00 0.83
HK
Broadmeadow Magic Reserves
0
87'
1
Lambton Jaffas Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 26.00 8.40 1.04 0.80 0.00 1.02 2.85 1.50 0.15
Ladbrokes 101.00 9.00 1.07 40.00 2.50 0.01
Bet365 51.00 10.00 1.06 0.70 0.00 1.10 4.75 1.50 0.14
SNAI
William hill
Betway
Easybet 26.00 8.40 1.02 0.82 0.00 1.02 2.20 1.50 0.13
Wade 76.00 6.00 1.06 0.78 0.00 1.00 3.40 1.50 0.21
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 26.00 8.40 1.04 0.81 0.00 1.03 3.12 1.50 0.14
12Bet 92.00 5.10 1.10 0.77 0.00 1.03 3.22 1.50 0.18
Sbobet
WewBet 23.00 8.15 1.04 0.82 0.00 0.98 2.85 1.50 0.15
18Bet 61.00 7.75 1.05 0.74 0.00 1.02 3.74 1.50 0.12
Pinnacle 19.55 3.63 1.30 0.73 0.00 1.03 0.76 1.50 1.00
HK
Adelaide Olympic Reserve
1
69'
2
Adelaide Comets Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 10.50 4.05 1.29 0.91 0.00 0.91 1.03 4.00 0.77
Ladbrokes 12.00 4.00 1.30 0.13 2.50 4.50
Bet365 9.50 4.33 1.33 0.90 0.00 0.90 1.02 4.00 0.77
SNAI
William hill
Betway
Easybet 10.50 4.10 1.27 0.93 0.00 0.92 1.08 4.00 0.77
Wade
Mansion88 11.00 3.65 1.32 0.95 0.00 0.85 0.94 4.00 0.86
Interwetten
10Bet 10.00 3.65 1.32 0.62 0.00 0.88 0.74 4.00 0.74
188Bet 10.50 4.05 1.29 0.92 0.00 0.92 1.08 4.00 0.74
12Bet 10.00 3.60 1.34 0.83 0.00 0.97 0.87 4.00 0.93
Sbobet
WewBet 8.05 3.46 1.27 0.89 0.00 0.87 0.92 4.00 0.84
18Bet 10.00 4.00 1.31 0.88 0.00 0.87 0.97 4.00 0.77
Pinnacle 8.02 3.67 1.46 0.78 0.00 1.02 0.83 4.25 0.95
HK
Moreland Zebras U20
0
65'
4
Pascoe Vale SC U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 16.50 13.50 1.01 0.83 -0.25 0.99 0.86 5.00 0.94
Ladbrokes 151.00 201.00 1.00 0.15 2.50 4.00
Bet365 51.00 51.00 1.00 0.82 -0.25 0.97 0.90 5.00 0.90
SNAI
William hill 71.00 66.00 1.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 16.00 14.00 1.00 0.85 -0.25 0.99 0.88 5.00 0.94
Wade
Mansion88 8.00 4.15 1.33 0.82 -0.25 0.98 0.84 5.00 0.96
Interwetten
10Bet
188Bet 16.50 13.50 1.01 0.84 -0.25 1.00 0.87 5.00 0.95
12Bet 51.00 7.10 1.04 0.84 -0.25 0.96 0.78 5.00 1.02
Sbobet
WewBet 23.00 15.40 1.01 0.82 -0.25 0.98 0.84 5.00 0.96
18Bet 276.00 76.00 1.01 0.82 -0.25 0.99 0.87 5.00 0.93
Pinnacle 8.66 4.33 1.32 0.87 -0.25 0.87 0.75 5.25 1.00
HK
Northcote City U20
3
68'
2
Eastern Lions U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.08 6.00 16.00 0.84 0.50 0.86 1.04 6.25 0.66
Ladbrokes 1.11 7.00 34.00 0.11 2.50 5.00
Bet365 1.11 7.00 17.00 0.97 0.50 0.82 1.15 6.25 0.67
SNAI
William hill 1.10 6.50 26.00
Betway
Easybet 1.06 6.00 16.00 0.86 0.50 0.84 1.05 6.25 0.65
Wade 1.10 6.00 22.00 0.93 0.50 0.83 1.00 6.25 0.78
Mansion88 1.12 5.20 33.00 0.99 0.50 0.81 0.72 6.00 1.08
Interwetten
10Bet
188Bet 1.07 6.20 16.50 0.92 0.50 0.78 1.05 6.25 0.65
12Bet 1.12 5.10 30.00 0.96 0.50 0.84 1.06 6.25 0.74
Sbobet
WewBet 1.13 5.65 15.50 1.05 0.50 0.75 0.72 6.00 1.08
18Bet 1.09 6.75 19.00 0.96 0.50 0.81 0.74 6.00 1.06
Pinnacle 1.12 6.49 17.23 0.74 0.50 0.99 0.91 6.50 0.81
HK
Adelaide University (w)
0
48'
0
Salisbury Inter (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.62 2.57 2.86 0.82 0.00 1.00 0.95 1.50 0.85
Ladbrokes 2.65 2.50 3.00 2.60 2.50 0.25
Bet365 2.50 2.62 3.10 0.70 0.00 1.10 0.97 1.50 0.82
SNAI
William hill 2.60 2.50 2.90 0.60 2.50 1.25
Betway
Easybet 2.60 2.60 2.80 1.20 0.25 0.67 0.97 1.50 0.85
Wade 2.70 2.50 2.88 0.83 0.00 0.95 0.87 1.50 0.91
Mansion88 2.65 2.37 3.10 0.77 0.00 1.07 1.00 1.50 0.82
Interwetten 2.70 2.55 2.95 2.80 2.50 0.22
10Bet 2.40 2.50 2.90 0.60 0.00 0.92 0.78 1.50 0.70
188Bet 2.62 2.57 2.86 0.83 0.00 1.01 0.96 1.50 0.86
12Bet 2.63 2.40 3.10 0.77 0.00 1.07 0.96 1.50 0.86
Sbobet
WewBet 2.57 2.54 2.95 0.75 0.00 1.05 0.89 1.50 0.91
18Bet 2.55 2.60 3.00 0.74 0.00 1.02 0.92 1.50 0.83
Pinnacle 2.49 2.55 3.08 0.66 0.00 1.08 0.85 1.50 0.86
HK
Adelaide City Reserves (W)
0
47'
5
Adelaide Comets Reserves (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 41.00 34.00 1.00 0.87 -1.50 0.92 0.82 7.75 0.97
SNAI
William hill
Betway
Easybet 51.00 51.00 1.00 0.89 -1.50 0.90 0.83 7.75 0.96
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 80.00 8.50 1.01 1.51 -0.50 0.46 0.82 7.75 0.98
Sbobet
WewBet 10.60 6.70 1.04 1.66 -0.50 0.36 0.80 7.75 0.96
18Bet 41.00 34.00 1.01 0.86 -1.50 0.89 0.80 7.75 0.94
Pinnacle
HK
Maccabi Tzur Shalom
0
Giữa hiệp
1
Tzeirey Kafr Kana
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 17.00 7.20 1.05 0.88 -0.75 0.82 0.88 2.50 0.82
Ladbrokes 71.00 17.00 1.04 0.28 2.50 2.40
Bet365 21.00 8.00 1.09 0.95 -0.75 0.85 0.95 2.50 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet 17.00 7.20 1.03 0.90 -0.75 0.80 0.90 2.50 0.80
Wade
Mansion88 38.00 5.90 1.08 0.96 -0.75 0.88 0.98 2.50 0.84
Interwetten 30.00 8.75 1.06 0.15 1.50 3.40
10Bet 9.50 6.00 1.20 0.81 -1.75 0.67 0.85 3.00 0.64
188Bet 17.00 7.20 1.05 0.89 -0.75 0.81 0.89 2.50 0.81
12Bet 38.00 5.90 1.08 0.96 -0.75 0.88 0.98 2.50 0.84
Sbobet
WewBet 17.00 6.80 1.09 0.92 -0.75 0.92 0.98 2.50 0.84
18Bet 25.00 7.00 1.07 0.90 -0.75 0.82 0.92 2.50 0.86
Pinnacle 23.53 7.81 1.07 0.72 -1.00 0.97 0.82 2.50 0.86
HK
Bentleigh greens
0
24'
0
St Albans Saints
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.10 2.97 3.00 0.86 0.25 0.84 0.80 2.50 0.80
Crown 2.25 3.25 3.05 0.96 0.25 0.92 1.01 2.25 0.85
Ladbrokes 2.15 3.00 3.10 1.20 2.50 0.60
Bet365 2.20 3.40 3.10 0.92 0.25 0.87 0.95 2.25 0.85
SNAI
William hill 2.15 3.20 3.00 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 2.19 3.30 3.10 0.98 0.25 0.94 1.02 2.25 0.88
Wade 2.20 3.13 3.20 0.90 0.25 0.90 0.93 2.25 0.85
Mansion88 2.26 3.00 3.05 0.97 0.25 0.93 1.01 2.25 0.87
Interwetten 2.15 3.20 3.10 1.10 2.50 0.65
10Bet 2.10 3.00 3.15 0.81 0.25 0.75 0.76 2.25 0.81
188Bet 2.25 3.25 3.05 0.97 0.25 0.95 1.02 2.25 0.88
12Bet 2.25 3.05 3.05 0.96 0.25 0.94 0.99 2.25 0.89
Sbobet 2.26 3.10 2.97 0.94 0.25 0.96 0.95 2.25 0.93
WewBet 2.26 3.23 3.03 1.03 0.25 0.87 1.01 2.25 0.87
18Bet 2.20 3.15 3.00 0.95 0.25 0.90 1.00 2.25 0.85
Pinnacle 2.25 3.36 3.18 0.94 0.25 0.91 0.97 2.50 0.88
HK
Box Hill (w)
1
22'
2
Boroondara Eagles (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.80 3.80 1.68 0.94 0.25 0.88 0.94 5.75 0.86
Ladbrokes 4.20 3.90 1.61 0.03 2.50 14.00
Bet365 4.00 4.33 1.66 0.97 0.25 0.82 0.85 5.75 0.95
SNAI
William hill 3.90 3.70 1.65 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 2.25 3.70 2.45 0.84 0.00 1.00 0.96 5.00 0.86
Wade 4.00 3.90 1.62 0.85 0.25 0.83 0.83 5.75 0.95
Mansion88 4.25 3.90 1.59 0.91 0.25 0.89 0.83 5.75 0.97
Interwetten 4.00 4.00 1.65 0.60 5.50 1.20
10Bet 3.60 3.60 1.71 0.79 0.25 0.73 0.76 5.75 0.77
188Bet 3.80 3.80 1.68 0.95 0.25 0.89 0.89 5.75 0.93
12Bet 3.90 4.25 1.59 0.91 0.25 0.89 0.99 6.00 0.81
Sbobet 2.23 3.25 2.74
WewBet 3.83 3.78 1.68 0.93 0.25 0.91 0.84 5.75 0.98
18Bet 3.80 4.00 1.68 0.91 0.25 0.84 0.86 5.75 0.88
Pinnacle 2.15 3.12 3.34 0.85 0.25 0.93 0.99 5.25 0.81
HK
Western Spirit Reserves
0
22'
1
University of Queensland FC Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
T T Hanoi U19
1
20'
1
The Cong U19
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 6.00 3.20 1.66 0.92 -0.75 0.87 0.77 3.75 1.02
SNAI
William hill 5.50 2.90 1.65
Betway
Easybet 6.00 3.20 1.65 0.94 -0.75 0.87 0.76 3.75 1.01
Wade 5.75 3.20 1.62 0.87 -0.75 0.87 1.02 4.00 0.73
Mansion88 0.86 -0.75 0.84 0.71 3.75 0.99
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 0.87 -0.75 0.83 0.70 3.75 1.00
Sbobet 0.85 -0.75 0.85 0.99 4.00 0.71
WewBet 4.69 2.86 1.56 0.86 -0.75 0.84 0.71 3.75 0.99
18Bet 5.00 3.50 1.64 0.88 -0.75 0.87 0.75 3.75 1.00
Pinnacle 7.07 3.27 1.52 0.78 -1.00 0.96 0.75 2.00 1.01
HK
Lam Dong U19
0
16'
0
Kon Tum U19
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.66 3.75 4.33 0.90 0.75 0.90 0.80 2.25 1.00
SNAI
William hill 1.75 3.10 4.20
Betway
Easybet 1.65 3.80 4.30 0.91 0.75 0.89 0.78 2.25 0.98
Wade 1.65 3.50 4.80 0.87 0.75 0.87 0.80 2.25 1.00
Mansion88 0.85 0.50 0.85 0.96 2.25 0.74
Interwetten 1.80 3.55 3.95
10Bet
188Bet
12Bet 0.85 0.50 0.85 0.79 2.25 0.91
Sbobet 0.68 0.50 1.02 0.88 2.25 0.82
WewBet 1.61 3.33 3.55 0.87 0.75 0.83 0.76 2.75 0.94
18Bet 1.71 3.60 4.20 0.85 0.50 0.85 0.89 2.25 0.86
Pinnacle 1.90 3.89 2.98 0.90 0.50 0.81 0.95 2.75 0.76
HK
Western Sydney
0
9'
0
Adelaide United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.08 3.65 2.85 0.88 0.25 0.94 0.80 2.75 0.95
Crown 2.12 3.65 2.99 0.89 0.25 0.99 0.87 2.75 1.00
Ladbrokes 2.05 3.30 3.00 0.60 2.50 1.20
Bet365 2.10 4.00 3.00 0.87 0.25 0.97 0.85 2.75 1.00
SNAI 2.00 3.80 3.20
William hill 2.10 3.60 3.00 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 2.10 3.70 3.00 0.91 0.25 1.01 0.87 2.75 1.03
Wade 2.05 3.70 3.20 0.83 0.25 1.00 0.80 2.75 1.02
Mansion88 2.12 3.50 3.10 0.87 0.25 1.05 0.88 2.75 1.02
Interwetten 2.10 3.65 3.10 1.05 0.50 0.73 1.55 3.50 0.45
10Bet 2.05 3.60 3.10 0.86 0.25 0.87 0.92 2.75 0.86
188Bet 2.13 3.65 2.98 0.90 0.25 1.02 0.88 2.75 1.02
12Bet 2.14 3.45 3.10 0.90 0.25 1.02 0.87 2.75 1.03
Sbobet 2.20 3.45 2.98 0.92 0.25 1.00 0.89 2.75 1.01
WewBet 2.09 3.84 3.19 0.86 0.25 1.06 0.88 2.75 1.02
18Bet 2.10 3.80 3.00 0.87 0.25 0.96 0.90 2.75 0.92
Pinnacle 2.15 4.01 3.19 0.89 0.25 1.02 0.88 3.00 1.00
HK 2.05 3.65 2.73 0.92 0.25 0.88 1.08 3.50 0.66
Woden Weston FC(w)
0
9'
0
Tuggeranong Utd(w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.30 4.80 7.50 0.36 2.50 1.87
Bet365 1.44 4.33 6.00 0.92 1.25 0.87 0.85 3.00 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.42 4.30 6.00 0.94 1.25 0.91 0.86 3.00 0.96
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 1.35 4.45 5.75 0.71 1.25 0.77 0.73 3.25 0.75
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.36 3.81 4.89 0.91 1.25 0.85 0.80 3.00 0.96
18Bet
Pinnacle
HK
FK Arys
chưa
FK Yelimay Semey
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Adelaide Panthers
chưa
Metrostars SC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 4.40 4.20 1.45 0.78 -1.25 0.92 0.80 3.75 0.80
Crown 5.30 5.00 1.41 0.92 -1.25 0.84 0.79 3.50 0.97
Ladbrokes 5.80 4.50 1.40
Bet365 4.75 4.50 1.50 0.80 -1.25 1.00 0.82 3.50 0.97
SNAI
William hill 5.00 4.20 1.50
Betway
Easybet 5.30 5.00 1.39 0.94 -1.25 0.82 0.81 3.50 0.95
Wade 5.50 4.50 1.40 0.90 -1.25 0.87 0.93 3.75 0.85
Mansion88 5.50 4.60 1.40 1.01 -1.25 0.83 0.93 3.75 0.89
Interwetten 4.70 4.50 1.50 0.70 3.50 0.95
10Bet 4.95 4.55 1.46 0.83 -1.25 0.90 0.85 3.75 0.84
188Bet 5.30 5.00 1.40 0.95 -1.25 0.81 0.95 3.75 0.81
12Bet 5.50 4.60 1.40 1.01 -1.25 0.83 0.93 3.75 0.89
Sbobet 4.60 4.60 1.46 1.13 -1.00 0.72 0.81 3.50 1.01
WewBet 5.10 4.51 1.42 0.98 -1.25 0.86 0.80 3.50 1.02
18Bet 5.25 4.80 1.46 0.86 -1.25 0.90 0.92 3.75 0.85
Pinnacle 5.70 4.89 1.48 0.88 -1.25 0.97 0.95 3.75 0.88
HK
Eastern United
chưa
Adelaide Cobras FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.72 3.45 2.16 0.89 -0.25 0.93 0.91 3.00 0.89
Ladbrokes 2.80 3.40 2.15 0.53 2.50 1.30
Bet365 2.90 3.75 2.00 0.80 -0.50 1.00 0.92 3.25 0.87
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.70 3.50 2.14 0.91 -0.25 0.93 0.93 3.00 0.89
Wade 2.80 3.50 2.10 0.85 -0.25 0.91 0.89 3.00 0.88
Mansion88 2.88 3.40 2.08 0.90 -0.25 0.94 0.92 3.00 0.90
Interwetten
10Bet 2.65 3.55 2.15 0.80 -0.25 0.89 0.85 3.00 0.84
188Bet 2.72 3.45 2.16 0.90 -0.25 0.94 0.92 3.00 0.90
12Bet 2.88 3.40 2.08 0.90 -0.25 0.94 0.92 3.00 0.90
Sbobet 0.88 -0.25 0.88 0.88 3.00 0.88
WewBet 2.73 3.50 2.13 0.90 -0.25 0.94 0.92 3.00 0.90
18Bet 2.80 3.70 2.20 0.85 -0.25 0.92 0.89 3.00 0.88
Pinnacle 2.77 3.75 2.19 0.85 -0.25 0.94 0.90 3.00 0.88
HK
Naxxar Lions
chưa
Tarxien Rainbows F.C
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 2.20 3.50 2.70
Bet365 2.30 3.75 2.50 0.80 0.00 1.00 0.80 3.00 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 2.25 3.65 2.60 1.05 3.50 0.65
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.29 3.46 2.52 0.80 0.00 1.00 0.82 3.00 0.98
18Bet 2.30 3.90 2.65 0.98 0.25 0.79 0.93 3.25 0.83
Pinnacle
HK
Broadmeadow Magic
chưa
Lambton Jarvis
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.05 3.50 2.90 0.82 0.25 1.00 0.85 2.75 0.95
Ladbrokes 2.05 3.30 3.10 0.61 2.50 1.15
Bet365 2.00 3.75 2.87 0.80 0.25 1.00 0.87 2.75 0.92
SNAI 2.00 3.50 3.15
William hill 2.05 3.25 3.20 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet
Wade 2.05 3.50 3.13 0.80 0.25 0.98 0.85 2.75 0.93
Mansion88 1.95 3.45 2.90 0.82 0.25 1.02 0.83 2.75 0.99
Interwetten 2.05 3.45 3.05 0.60 2.50 1.10
10Bet 2.00 3.20 3.15 0.75 0.25 0.95 0.84 2.75 0.85
188Bet 2.05 3.50 2.90 0.83 0.25 1.01 0.86 2.75 0.96
12Bet 1.95 3.45 2.90 0.82 0.25 1.02 0.83 2.75 0.99
Sbobet 2.08 3.40 2.90 0.86 0.25 0.98 0.84 2.75 0.98
WewBet 2.01 3.46 2.99 0.82 0.25 1.02 0.83 2.75 0.99
18Bet 2.05 3.60 3.25 0.79 0.25 0.98 0.85 2.75 0.92
Pinnacle 2.10 3.39 3.48 0.83 0.25 1.04 0.94 2.75 0.89
HK
Mr Berri
chưa
Prospect United Soccer Club
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.12 3.55 2.72 0.95 0.25 0.87 1.25 3.00 0.60
Ladbrokes 2.15 3.20 2.87 0.73 2.50 1.00
Bet365 2.15 3.50 2.90 0.95 0.25 0.85 1.10 3.00 0.70
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.10 3.60 2.70 0.97 0.25 0.87 1.27 3.00 0.60
Wade 2.15 3.25 2.88 0.93 0.25 0.85 0.80 2.50 1.00
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 2.12 3.55 2.72 0.96 0.25 0.88 1.35 3.00 0.56
12Bet
Sbobet
WewBet 2.05 3.01 2.62 0.93 0.25 0.83 0.83 2.50 0.93
18Bet 2.15 3.50 2.80 0.93 0.25 0.84 1.25 3.00 0.61
Pinnacle 2.20 3.30 2.87 0.92 0.25 0.82 0.82 2.50 0.92
HK
An Giang U19
chưa
Can Tho U19
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.30 4.75 9.00 1.00 1.75 0.80 0.83 2.75 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.28 4.80 9.00 1.01 1.75 0.79 0.89 2.75 0.77
Wade 1.20 5.00 11.00 0.95 1.75 0.80 0.85 2.75 0.91
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 0.92 1.75 0.78 0.78 2.75 0.92
Sbobet 0.70 1.50 1.00 0.90 2.75 0.80
WewBet 1.18 4.36 7.70 0.92 1.75 0.78 0.82 2.75 0.88
18Bet 1.30 4.80 9.00 0.96 1.75 0.79 0.81 2.75 0.95
Pinnacle 1.23 5.61 7.39 0.86 1.75 0.78 0.75 2.75 0.88
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác